Ranibizumab versus Verteporfin dla zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym ad

W innym miejscu w tym wydaniu czasopisma Rosenfeld i in. opisać badanie III fazy, zwane minimalnie klasycznym / okultystycznym testem przeciwciało anty-VEGF Ranibizumab w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem neowaskularnym (MARINA), 14, które wykazało, że comiesięczne iniekcje doszklistkowe ranibizumabu zapobiegały utracie ostrości widzenia u około 95% pacjentów i poprawiona ostrość wzroku u jednej czwartej do jednej trzeciej leczonych pacjentów w ciągu 24 miesięcy leczenia. W podobny sposób dodanie ranibizumabu do fotodynamicznej terapii werteporfiną u pacjent...

Dzieci Alkoholików

Rzadko w branży recenzowania nowych dzieł ma się okazję uczcić organizację książki, oprócz jej treści i stylu pisania. Moim przywilejem jest to, że dokonałem przeglądu Dzieci Alkoholików , tom 9 z serii Ostatnie zmiany w alkoholizmie. Należy pogratulować Krajowej Radzie ds. Alkoholizmu, która stworzyła serię. Ta książka będzie przedmiotem zainteresowania i znacznej pomocy dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów neurorozwojowych, genetyków, dostawców opieki psychiatrycznej w różnych dyscyplinach, internistów ogólnych i pediatrów. W dz...

Immunoterapia z użyciem receptora rogowacie-mi-podobnego 9 Szczepionka agonistyczna na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa ad

Przeprowadziliśmy małe, kontrolowane placebo badanie kliniczne, w którym pacjenci uczuleni na ambrozję byli immunizowani schematem sześciu iniekcji szczepionki AIC przed pierwszym sezonem ambrozji i oceniani podczas następnych dwóch sezonów ambrozji. Metody
Pacjenci
Dwudziestu pięciu pacjentów w wieku od 23 do 60 lat z historycznym sezonowym (upadkowym) alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, dodatnim wynikiem testu skórnego na przebicie (co odzwierciedla rumień [suma najdłuższej średnicy i ortogonalnej średnicy przecinającej punkt środkowy najdłuższe...

Walgancyklowir w leczeniu objawowej wrodzonej wścieklizny cytomegalowirusowej AD 2

Wśród hospitalizowanych pacjentów z zakażeniem wirusem HIV pobrano dwie próbki na pacjenta wyłącznie do badania, z których 20 pochodziło z płukania żołądka u 15 pacjentów, którzy nie byli w stanie dostarczyć odpowiednich próbek plwociny. Pacjenci z podejrzeniem gruźlicy i pacjentami z preselekcją, u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia gruźlicy lub wielolekoopornej gruźlicy, którzy kwalifikowali się do udziału w badaniu, nie byli rekrutowani, jeśli byli obecni w klinice poza normalnymi godzinami pracy (> 90% pacjentów wykluczonych), odmówili udziału ( ...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychodietetyk:

331#objawy rak szyjki macicy , #dbam o zdrowie apteki , #endometrioza w mózgu , #usg lodz , #szpital siemiradzkiego , #znamiona na skórze zdjęcia , #wniosek o leczenie odwykowe , #womp sosnowiec , #gripblocker , #kalkulator makroskładników ,