Ranibizumab versus Verteporfin dla zwyrodnienia plamki związanego z wieńcem neowaskularnym

Porównaliśmy ranibizumab - rekombinowane, humanizowane, monoklonalne przeciwciało Fab, które neutralizuje wszystkie aktywne formy czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego A - z terapią fotodynamiczną z werteporfiną w leczeniu przeważnie klasycznego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Metody
W pierwszym roku tego dwuletniego, wieloośrodkowego, podwójnie ślepego badania losowo przydzielono pacjentów w stosunku 1: 1: do comiesięcznych inie...

Kontrolowana próba wczesnego i późnego leczenia zidowudyną w objawowym zakażeniu ludzkim niedoborem odporności ad 8

Doprowadziło to do znaczącej różnicy między grupami w proporcji pacjentów, którzy zmienili leczenie na zydowudynę na otwartą etykietę i utrzymującą się różnicę w średniej liczbie komórek CD4 + przez 18 miesięcy. Zastosowaliśmy wyższą dawkę zydowudyny niż obecnie zalecana przez FDA dla pacjentów takich jak nasza; jednak większość opublikowanych badań z randomizacją miało jedno ramię z dawką podobną do naszej.1 2 3, 17 Wyniki niektór...

Lenalidomid w zespole mielodysplastycznym z usunięciem chromosomu 5q cd

Wzrost stężenia hemoglobiny u pacjentów, którzy nie wymagali już transfuzji, obliczono jako różnicę między maksymalnym stężeniem hemoglobiny a minimalną wartością transfuzji w ciągu 8 tygodni przed włączeniem do badania. Klasyfikacja odpowiedzi cytogenetycznej została określona przez standardową analizę metafazy przed i po leczeniu u pacjentów z co najmniej 20 komórkami w metafazie, które można było ocenić w sekwencyjnych próbkach. Usuni...

Budownictwo wczoraj i dzis : Eric Owen Moss Podręcznik budowlany 1988-2008

W innym miejscu w tym wydaniu czasopisma Rosenfeld i in. opisać badanie III fazy, zwane minimalnie klasycznym / okultystycznym testem przeciwciało anty-VEGF Ranibizumab w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem neowaskularnym (MARINA), 14, które wykazało, że comiesięczne iniekcje doszklistkowe ranibizumabu zapobiegały utracie ostrości widzenia u około 95% pacjentów i poprawiona ostrość wzroku u jednej czwartej do jednej trzeciej leczonych pacje...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychodietetyk:

331#przygotowanie do in vitro , #olx walcz , #certyfikat pierwszej pomocy , #skierowanie na leczenie uzdrowiskowe , #objawy rak szyjki macicy , #dbam o zdrowie apteki , #endometrioza w mózgu , #usg lodz , #szpital siemiradzkiego , #znamiona na skórze zdjęcia , #wniosek o leczenie odwykowe ,